این رفتارها، مخرب زندگی عاشقانه است
تحریریه تولینک

هر چند همه ما از مخرب‌های بدیهی‌ روابط زناشویی چون خیانت، خشونت و دروغ آگاه هستیم، ولی‌ لازم است بدانیم که عادات روزمره و به ظاهر ساده‌ای هم می توانند به روابط زناشویی آسیب برسانند. ممکن است فکر کنیم که ترک عادت موجب مرض خواهد بود، ولی‌ اگر بدانیم که عاقبت زندگی‌ مشترک ما به این موضوع وابسته است، موارد این نوشته را از نظر می‌ گذرانیم.

تمامی اعضا خانواده‌  یا دوستان نزدیک برای ما مهم هستند. سعی‌ کنید تا می‌توانید از بیان نقطه نظر‌های منفی‌ یا با لحن ناخوشایند در مورد عزیزان همسرتان بپرهیزید.

  • تا جایی که می‌توانید به بهداشت شخصی‌تان اهمیت دهید. تمیز و آراسته بودن، همیشه در روابط مهم بود و تاثیر به سزایی در گرایشات طرفین به یکدیگر دارد. 

  • جزئیات رابطه خود، اعم از تجربیات خصوصی یا حتی پیام‌های رد و بدل شده با همسرتان را با دوستان یا اعضای دیگر خانواده در میا‌‌ن نگذارید. حریم خصوصی رابطه را حفظ کنید.

  • از پیش کشیدن مسائل مالی‌ تا می‌توانید خودداری کنید. فراموش نکنید که هدف از زندگی‌ مشترک، رسیدن به یک هماهنگی فکری، روحی‌ و اقتصادیست. 

  • درست است که حسادت گاهی نشانگر اهمیت دادن است، ولی‌ از زیاده روی در آن خود داری کنید.

  • عاداتی  چون مصرف دخانیات را که ممکن است باعث آزار همسرتان شود ترک کنید. 

  • وقت کمتری را در دنیای مجازی سپری کنید.

  • برای هر مشکل و پیشامدی، شریک زندگیتان را مقصر ندانید و مسئولیت اشتباهات خود را بپذیرید.

  • فراموش نکنید که لحن صحبت شما گویای نیت‌تان است. یا بهتر است بگوییم، بیشتر از چه گفتن، چطور گفتن مهم است.

  • فضائی برای استقلال شخصی‌ یکدیگر قائل شوید.

  • از ابراز احساستان دریغ نکنید و اجازه بدهید همسرتان افکار و دنیای شما را لمس کند.

 

 

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها